Pretraga oglasa

Tražim: 

Seksualno opredeljenje:

Starost:
od:    do:

Zemlja:


Grad:


Korisničko ime:


Najnoviji članovi

Rogi (27)
Čačak  *

Tajna (38)
Beograd  *

rudi (30)
Apatin  *

milan (61)
Beograd  *

BoraWolf90 (33)
Beograd  *

Lični kontakti

Sporazum o registraciji

Prilikom postavljanja svog oglasa, i u okviru njega svojih podataka, automatski ćete biti registrovani na ovom sajtu. Samim tim slažete se sa ovim sporazumom o registraciji, pravilima i uslovima korišćenja!

Upotrebom ovog sajta, obećavate da nećete slati materijal koji je lažan, klevetnički, netačan, preteći, ugrožava privatnost drugih ljudi ili na bilo koji način krši međunarodne zakone ili zakone Republike Srbije. Slažete se i da nećete slati materijal zaštićen kopirajtom ukoliko vi ne posedujete pravo kopiranja ili nemate pisano dopuštenje vlasnika kopirajtovanog materijala. Spam, reklamiranje, lančana pisma i piramidalne šeme su takođene zabranjene na ovom sajtu.

Imajte na umu da osoblje ili vlasnici ovog sajta ne mogu da potvrde ispravnost oglasa. Mi ne pratimo aktivno poslate oglase i stoga nismo odgovorni za njihov sadržaj. Ne garantujemo ispravnost, kompletnost ili upotrebljivost bilo kojih prikazanih informacija. Poslati oglasi izražavaju stavove autora a ne nužno i stavove osoblja ili vlasnika ovog sajta. Svako ko primeti sporni oglas, može odmah da obavesti administratora ili urednike. Osoblje i vlasnik ovog sajta zadržavaju pravo da uklone sporan sadržaj, u razumnom vremenskom roku, ukoliko utvrde da je uklanjanje neophodno. S obzirom da se ovaj proces odvija ručno, shvatite da ne možemo odmah da uklonimo ili izmenimo sve oglase. Ovo se odnosi i na informacije u profilima naših članova.

Sami ste odgovorni za sadržaj poslatih oglasa. Štaviše, pristajete da ćete preuzeti eventualnu krivicu i odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled vaših oglasa kao i da ćete, ako je to potrebno, obeštetiti osoblje i vlasnike ovog sajta kao i bilo koje sajtove povezane sa njima. Vlasnici ovog sajta zadržavaju pravo da otkriju vaš identitet (ili bilo koju drugu informaciju prikupljenu upotrebom ovog servisa) u slučaju zvanične žalbe ili podizanja pravne tužbe zbog bilo kakve akcije prouzrokovane vašom upotrebom ovog sajta.

Prilikom registracije, imate mogućnost da izaberete svoje korisničko ime. Savetujemo vam da izaberte prikladno ime. Otvaranjem ovog korisničkog naloga, slažete se da nikada nećete otkriti svoju lozinku drugoj osobi osim administratora. Time ćete najbolje zaštiti sebe i očuvati ispravnost vašeg naloga. Obećavate i da NIKADA nećete koristi naloge drugih osoba bez obzira na razlog. Preporučujemo vam da koristite složenu i jedinstvenu lozinku za svoj nalog kako biste sprečili njegovu krađu.

Vaša je odgovornost da unesete tačne i precizne informacije. Svaka informacija za koju vlasnik ili osoblje sajta utvrdi da je netačna ili vulgarna biće uklonjena, uz ili bez prethodnog obaveštenja.

Imajte na umu da se uz svaku vaš oglas čuva i IP adresa u slučaju da moramo da vam zabranimo korišćenje ovog sajta ili da kontaktiramo vašeg Internet provajdera. Ovo će se desiti samo u slučaju velikog kršenja ovog sporazuma.

Ovaj softver smešta kolačić (cookie), tekstualnu datoteku koja sadrži delove informacija (kao što su korisničko ime i lozinka) u keš vašeg pregledača (browser-a). Ona se koristi SAMO da bismo vas prijavili/odjavili sa sajta. Softver ne prikuplja i ne šalje bilo koji drugi vid informacija sa vašeg računara.

Pristup sajtu «www.licnioglasi.org» imaju svi korisnici interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Pristupom na sajt i korišcenjem bilo kog dela sajta «www.licnioglasi.org» automatski prihvatate sve aktuelne uslove korišćenja.

Uslovi korišćenja se odnose na svakog posetioca stranice «www.licnioglasi.org» i svaki posetilac je dužan da ih pažljivo pročita i da ih prihvati. Prihvatanjem ovde utvrđenih uslova i pravila od strane svakog pojedinačnog posetioca znači davanje bezuslovne saglasnosti da će u svemu poštovati i primenjivati ovde utvrđene uslove i pravila.
Posetioci sajta su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem «www.licnioglasi.org» sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s' aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Ni jedan deo sajta «www.licnioglasi.org» ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
«www.licnioglasi.org» zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama «www.licnioglasi.org» može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kojeg sadržaja na «www.licnioglasi.org» sajtu smatra se da ste upoznati s' najnovijim pravilima.
«www.licnioglasi.org» neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.

Sve sadržaje sajta «www.licnioglasi.org» koristite na vlastitu odgovornost. Upoteba podataka objavljenih na sajtu «www.licnioglasi.org» predstavlja slobodnu volju svakog posetioca ponaosob. Posetilac, kao i registrovani korisnik sam odgovara za procenu tačnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kojeg sadržaja dostupnog putem sajta «www.licnioglasi.org».
Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta «www.licnioglasi.org» su vlasništvo tog korisnika i «www.licnioglasi.org» nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovorna za tačnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo vlasnik tog naloga.
«www.licnioglasi.org» nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje (u daljem tekstu: 'poruke') koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke. Uprkos gore rečenom «www.licnioglasi.org» može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja je u suprotnosti sa pravilnika korišcenja sajta koja se odnose na posetioce, kao i sa pravilika koja se odnose na registrovane korisnike.
«www.licnioglasi.org» nije odgovoran ni jednom posetiocu za štetu koju pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta.
«www.licnioglasi.org» nije odgovoran za eventualnu nemogućnost korišćenja servisa, od strane posetilaca.
«www.licnioglasi.org» nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trećih lica itd.

Saglasni ste da «www.licnioglasi.org», kao i bilo ko od službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika neće biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, slučajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s' upotrebom sajta ili iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe sajta, čak i u slučaju da je «www.licnioglasi.org» svestan mogućnosti nastanka takvih šteta.

Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata, ali se ne ograničava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehaničke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama (npr. ne može da se ostvari veza sa svojim davaocem (provajderom) internet usluge), neovlašćeni pristup, krađu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav čin više sile.

Sajt «licnioglasi.org» može, u promotivne i marketinške svrhe stimulisati članove da dođu na sajt, registruju se ili da nastave sa korišćenjem istog.
«licnioglasi.org» može kroz razne akcije, stimulisati članove, i to:
kroz broj slika koje postave na sajt, koliko dugo vremenski su članovi sajta, koliko minuta su dugo proveli na vezi, ili koliko puta je njihov profil bio tražen.
«licnioglasi.org» ne odgovara ako neko zloupotrebi akcije stimulisanja članova, niti je odgovoran za bilo šta u vezi akcije.
Ako neki korisnik primeti da drugi korisnik zloupotrebljava servis, dužan je da to prijavi podršci sajta.
«www.licnioglasi.org» ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup web sajtu.

Upoznati ste i saglasni ste da je «www.licnioglasi.org» samo posrednik za upoznavanje ljudi putem sajta. Bilo kakav odštetni zahtev u vezi sa nekim propustom ili povredom koji se tiču usluga ponuđenih putem sajta ograničava se na odštetne zahteve prema nekom ili svim pružaocima dotičnih usluga.
«www.licnioglasi.org» ovim odbacuje bilo kakvu odgovornost, zasnovano na bilo kom osnovu, uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovornost za bilo kakvu direktnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, slučajnu ili posrednu štetu u vezi sa uslugama koje je obezbedio.
«www.licnioglasi.org» zadržava pravo da se koristi svim pravnim lekovima koji su predviđeni zakonom i opravdan je u slučaju kršenja ovih pravila i važećih pravnih propisa, uključujući i pravo blokade pristupa sajtu sa određene internet adrese.

«licnioglasi.org» je servis za posredovanje – upoznavanje ljudi. Podatke, kao što su prezime, broj mobilnog telefona, e-mail adresa su podaci koje samo «licnioglasi.org» može da vidi i obezbeđuje tajnost ovih podataka.

Razgovor između dva lica, korisnika «licnioglasi.org»-a je privatan razgovor. «licnioglasi.org» nema uvid u sadržinu razgovora i svako lice lično odgovara za svaku izgovorenu reč.
Cena je 30 dinara za pola minute.
Tarifiranje, obračun i naplatu poziva vrši Telekom Srbija, koji je isključivo odgovoran za navedene radnje. «www.licnioglasi.org» ne odgovara za tarifiranje, obračun i naplatu poziva.

Razgovor između dva lica je ograničen na maksimalno vreme trajanja od 10 minuta. Nakon isteka vremena od 10 minuta, Telekom Srbija automatski prekida poziv. Svako lice može da ponovnim pozivom broja telefona sajta «licnioglasi.org» naknadno da uspostavi kontakt sa profilom sa kojim je prethodno razgovarao. «licnioglasi.org» nije odgovoran za prekid razgovora, niti za posledice koje mogu da proizađu usled prekida razgovora.
«licnioglasi.org» je ovlašcen da iz bilo kog razloga uskrati uslugu bilo kom korisniku, tako što ce odbiti da preusmeri poziv. Ukoliko «licnioglasi.org» iz bilo kog razloga ne preusmeri poziv na drugog korisnika nije u obavezi da izvrši povraćaj novca.
Korisnici sajta su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, stoga se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem «www.licnioglasi.org» sajta ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Ni jedan deo sajta «www.licnioglasi.org» ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
«www.licnioglasi.org» nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranama.
Sadržaji i usluge sajta koji su dostupni samo registrovanim korisnicima su naglašeni na svakoj strani sajta «www.licnioglasi.org»
Sadržaji koji su objavljeni od strane registrovanog korisnika sajta «www.licnioglasi.org» su vlasništvo tog korisnika i sajt «www.licnioglasi.org» nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje registrovani korisnici objavljuju, odnosno nije odgovoran za tačnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost i dostupnost sadržaja ili kvalitet sadržaja unetih od strane korisnika i ograđuje se od mišljenja i stavova iznetih od strane korisnika.
Registracijom na sajt «www.licnioglasi.org» korisnik je obavezan uneti potrebne podatke i odabrati korisničko ime i lozinku. Nakon registracije korisnku se otvara nalog na sajtu «www.licnioglasi.org» pod izabranim korisničkim imenom i lozinkom.
«www.licnioglasi.org» objavljuje samo one podatke koje je registrovani korisnik spreman da pruži na uvid trećim licima. Svi ostali podaci se smatraju poverljivim i neće biti objavljeni, dati na uvid trećem licu, ili na bilo koji način korišćeni bez pristanka.

«www.licnioglasi.org» se ne može smatrati odgovornim za neovlašćeno korišćenje naloga, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način. Registrovani korisnik je dužan da odmah prijavi administratoru sajta «www.licnioglasi.org» neovlašćeno korišćenje njegovog naloga.
«www.licnioglasi.org» nije odgovaran ako neko na bilo koji način zloupotrebi neki podatak koji je član stavio na uvid javnosti.
«www.licnioglasi.org» nije odgovoran za eventualnu nemogućnost korišćenja servisa, od strane korisnika. Sajt «www.licnioglasi.org» nije odgovoran ni jednom korisniku za štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta .
«www.licnioglasi.org» nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa usled elementarnih nepogoda ili problema funkcionisanja interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, nestanka struje, nesaradnji trećih lica itd.
Saglasni ste da «www.licnioglasi.org», kao i bilo ko od njihovih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika neće biti odgovorni po bilo kom osnovu za bilo kakvu indirektnu, kaznenu, posebnu, posledičnu, slučajnu ili posrednu štetu koja nastaje iz ili u vezi s' upotrebom sajta, ili iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe sajta, čak i u slučaju da je «www.licnioglasi.org» svestan mogućnosti nastanka takvih šteta.

Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata ali se ne ograničava na prenos bilo kojeg kompjuterskog virusa koji bi mogao da zarazi opremu korisnika, kvar mehaničke ili elektronske opreme ili komunikacionih linija, telefonske ili druge probleme u vezama, neovlašćeni pristup, krađu, greške operatera i druge probleme u radu ili bilo kakav čin više sile. «www.licnioglasi.org» ne može da garantuje niti garantuje stalan, neprekidan ili siguran pristup sajtu.
Kao registrovani korisnik sajta «www.licnioglasi.org» obavezujete se da nećete:
- maltretirati, ugrožavati, vređati, pretiti, obmanjivati ili na bilo koji način povređivati prava drugih korisnika;
- pisati tekst ili delova teksta ukoliko je uključen CAPS LOCK jer se taj način pisanja prema internet bontonu smatra vikanjem, a to ovde nije dobrodošlo;
- pisati tekstove i objavljivati slike, kojima se vređa javni moral, nacionalna pripadnost, pripadnost određenoj društvenoj grupi, etničkoj zajednici, veri i sl;
- reklamirati sadržaj drugih foruma, drugih sajtova, širiti mrežni marketing na bilo kom delu foruma u internet ili real-life formi;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi način učinili dostupnim bilo koji sadržaj kojim se vređaju prava intelektualne svojine;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi način učinili dostupnim bilo koji materijal koji je nepristojan, klevetnički, odnosno na bilo koji način štetan za drugog korisnika sajta ili neko treće lice;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi način učinili dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod napravljen da naruši ili limitira funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera;
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi način učinili dostupnim bilo koji materijal koji predstavlja promotivni materijal, "junk mail", "spam", "lance srece", "piramidalne sheme";
- postaviti, objaviti, distribuirati ili na neki drugi način učinili dostupnim materijal koji nemate pravo učiniti dostupnim po bilo kom osnovu, a koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima.
«www.licnioglasi.org» nema nikakvu obavezu da pregleda bilo kakve poruke, informacije ili sadržaje koje na svojim stranicama objave registrovani korisnici i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu vezano za bilo koje takve poruke.
«www.licnioglasi.org» zadržava pravo da ukloni sadržaje pojedinog korisnika bez obaveštenja ukoliko se ustanovi da je korisnik prekršio pravila ili ako sadržaj nije u skladu sa pravilima. Takođe «www.licnioglasi.org» ima pravo da takvim korisnicima zabrani pristup na sajt, zbog narušavanja pravila i uslova korišćenja.

«www.licnioglasi.org» može povremeno kontrolisati poruke na sajtu i može odbiti da prihvati i/ili da ukloni bilo koju takvu poruku koja sadrži sledece:
- nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, klevetnički, prostački, nedoličan, pun mržnje, i rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan materijal, uključujuci ali ne ograničavajući se na svaki materijal koji podstiče na ponašanje koje predstavlja kazneno delo, koje dovodi do građanske odgovornosti ili na bilo koji drugi način krši pozitivno pravo.
-oglase nevezane za tematiku sajta ili potraživanja bilo koje vrste.
-sadržaje koje šalju korisnici a koji se lažno predstavljaju;
-poruke zaposlenih u «www.licnioglasi.org» koji nisu njegovi ovlašćeni portparoli, a koji tvrde da govore u ime «www.licnioglasi.org» ili sadrže poverljive informacije ili izražavaju mišljenja vezano za «www.licnioglasi.org»
Prilikom postavljanja slika potrebno je pridržavati se sledećih uputstava:
-Ukoliko je na slici više od jedne osobe, vlasnik slike treba da istakne sebe tako što će označiti mesto na slici ili ispod nje.
Ukoliko je pri prvom pogledu na sliku ili na njen naziv moguće shvatiti ko je vlasnik naloga/slike, znači da ste se na pravilan način predstavili.
-Slike na kojima su prikazani narkotici, alkoholna pića i duvanski proizvodi su zabranjene. List marihuane i nargile se takođe smatraju narkotičkim znakovima.
Moderator je ovlašćen da skloni sliku na kojoj je očigledno da lice/lica na slici propagira konzumiranje alkohola/cigareta.
-Zabranjeno je postavljati slike koje mogu biti zaštićene autorskim pravom od strane lica koja se nalaze na njima.
Ukoliko vlasnik slike nema pravo/odobrenje da postavi sliku na kojoj su prikazana druga lica, zabranjeno je prikazati/postaviti takve slike.
-Zabranjeno je postavljanje slika koje sadrže oglas, logotip, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla koji su zaštićeni kao pravo intelektualne svojine.

«www.licnioglasi.org» zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje gore navedena pravila. O važnim promenama i dopunama «www.licnioglasi.org» može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kojeg sadržaja na «www.licnioglasi.org» sajtu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.


Vaše ispovesti

Poslao:
Miroslav - Beograd (46)
"Tražio sam poznanstva sa ženama srednjih godina. Želeo sam ženu za brak i sada sam na dobrom putu da sa voljenom osobom (koju sam preko ovog servisa upoznao) to i ostvarim... Hvala Vam na svemu"

Čitaj dalje...

sve ljubavne priče

Najpopularniji oglasi

Sole (26)
Beograd  *

Maka-ns (30)
Novi Sad  *

malamaza (20)
Kragujevac  *

Plamena (30)
Niš  *

Wanja (33)
Subotica  *

Ljubav i Seks