Koliko je sve ovo anonimno?
Vaši lični podaci su zaštićeni. Vaš e-mail i Vaš mobilni niko ne može da sazna. Takođe, prilikom razgovora, pozvana osoba ne vidi Vaš broj, kao ni Vi njen. Diskrecija je 100% zagarantovana, sve dok Vi ne odlučite drugačije.

Zatvori prozor